Nhà máy thông minh

Nhà máy thông minh sẽ là mục tiêu hướng tới của các doanh nghiệp sản xuất trong nền công nghiệp 4.0. Nhà máy thông minh với sự xuất hiện của: robot công nghiệprobot cộng tácbăng tải công nghiệpxe tự hành AGVkho thông minhhệ thống quản lý sản xuất giúp

Xem thêm