Máy tự động ngành ô tô, xe máy

Ngành chế tạo, lắp ráp ô tô xe máy Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu mới. Tỉ lệ nội địa hóa trong chế tạo, lắp ráp ngày một cao. Các doanh nghiệp phụ trợ, nhà sản xuất chú trọng hơn trong đầu tư vào máy móc và dây chuyền phục vụ chế tạo và lắp ráp sản phẩm. Góp phần đẩy mạnh nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam trong những năm qua.

Là một trong những đơn vị cung cấp máy tự động và dây chuyền tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam, CNC-VINA luôn nỗ lực học hỏi và đổi mới, góp phần phát triển nền công nghiệp ô tô, xe máy nước nhà.

CNC-VINA cung cấp tới các khách hàng trong ngành sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy các giải pháp tự động hóa toàn diện:

- Các máy tự động theo yêu cầu: 

M&aac

Xem thêm