May phun keo ban mach-Automatic circuit board pine resin spraying machine

Máy phun nhựa thông bản mạch

Ứng dụng của máy phun nhựa thông bản mạch

Máy phun nhựa thông bản mạch là máy tự động chuyên dụng được sử dụng để phun nhựa thông vào bản mạch trước khi chuyển sang công đoạn hàn tự động trong dây chuyền lắp ráp.

Đặc tính kỹ thuật:

– Bản mạch đặt trên băng tải tự động di chuyển vào vị trí phun keo.
– Cơ cấu di chuyển đầu phun theo 2 trục, chế độ phun đa điểm theo biên dạng mong muốn. Sử dụng động cơ bước điều khiển với độ chính xác cao.
– Sử dụng chế độ dạy điểm, tình chỉnh tọa độ phun bằng màn hình cảm cứng (HMI).

Đặc điểm nổi bật:

Máy tự động phun nhựa thông cho bảng mạch điện tử giúp:

– Tiết kiệm 80% lượng keo so với máy phun phủ.
– Tốc độ nhanh.
– Có thể thay đổi mở rộng với nhiều model khác nhau.

Đặc tính

đối tác