Máy kiểm tra rò khí bình xăng

Chức năng:

Kiểm tra vết rạn, nứt, thủng trên bình xăng xe máy

Đặc tính kỹ thuật:

– Chi tiết được gá kẹp tự động trên bàn gá, sau đó khí được cấp vào với áp lực tiêu chuẩn.

– Chi tiết được nhúng trong nước với khoảng thời gian nhất định để công nhân kiểm tra bằng mắt.

Đặc điểm nổi bật:

Kết cấu máy đơn giản, hoạt động hiệu quả.

Đặc tính

Optimized Construction to support 60 m/min rapid rates.
High acceleration up-to 15 m/sec²
Roller type high precision linear motion guideways.
Directly coupled high speed BT-30 spindle.
Integral work-piece changer (APC) with changing time is 4 sec.
16 tool drum type ATC with tool changing time 1 sec.
Hyd. fixture & Rotary production system available.
90° tilting operating panel to view machining area.
Ergonomic design and aesthetic look.
Efficient chip removal and easy disposal.
Auto & manual coolant.
Centralized & programmable lubrication.

đối tác