May ep vong ring-ring fork pipe automatic press machine

Máy ép vòng Ring

Chức năng:

Tự động cấp và ép vòng ring vào ống giảm xóc xe máy.

Đặc tính kỹ thật:

– Công nhân cấp ống giảm xóc tại một vị trí và lấy ra tại một vị trí khác.

– Tại vị trí cấp ring, ring được cấp tự động vào đồ gá.

– Tại vị trí ép: ring đã được cấp trên đồ gá sẽ được ép vào trong ống giảm xóc.

– Hệ thống cảm biến đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành máy.

Đặc điểm nổi bật:

Sử dụng bàn xoay INDEX để định vị góc xoay với độ chính xác 0.008° nên máy hoạt động ổn định.

Đặc tính

đối tác