Máy tự động ngành cơ khí

Máy tự động ngành cơ khí là một trong những sản phẩm máy tự động chuyên dụng mũi nhọn của CNC-VINA trong hơn 13 năm qua. Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các máy đơn chiếc hoặc lô nhiều máy theo yêu cầu.

Trong các nhà máy sản xuất chi tiết,  phụ tùng và thiết bị cơ khí, máy tự động chuyên dụng trong các dây chuyền tự động là giải pháp tối ưu  cho yêu cầu tự động hóa sản xuất ngày càng cao của các doanh nghiệp.

Ứng dụng  của máy tự động, máy chuyên dụng trong ngành cơ khí bao gồm:

-  Gia công cơ khí với máy gia công theo lô loạt mass production(máy khoan nhiều đầu tự động theo tọa độ, máy khoan-vát mép-doa-taro tích hợp, máy gia công hai đầu chuyên dụng, máy cắt gate nhựa, máy cấp nhựa tự động, m

Xem thêm