CNC-VINA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ, XE MÁY

13/12/22

Nhiều năm nay, Công ty CNC-VINA luôn duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống ISO 9001 vào quá trình hoạt động với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành ô tô, xe máy và hướng tới việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016

IATF 16949: 2016 là tiêu chuẩn quốc tế cho Hệ thống quản lý chất lượng, là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh “International Automotive Task Force”. Đây là tên gọi tắt của Hiệp hội Ô tô Quốc tế, được phát triển trên tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhưng bổ sung thêm những điều khoản khắt khe và nghiêm ngặt hơn về quản lý hệ thống chất lượng. Tiêu chuẩn này dựa trên nền tảng cơ bản là 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, 5 công cụ cốt lõi và việc thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của khách hàng, nhằm phát triển hệ thống quản lý chất lượng để cải tiến liên tục, tập trung vào phòng ngừa khuyết tật. Tiêu chuẩn này yêu cầu các nhà cung cấp phải tập trung vào cải tiến liên tục trong toàn bộ tổ chức. IATF 16949: 2016 cũng yêu cầu đơn vị áp dụng phải tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức của người lao động, quy định trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề chất lượng.

Công ty CNC-VINA đã tiến hành đào tạo nâng cao trình độ, các kỹ năng cần thiết và đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949. Đây sẽ là những chuyên gia nội bộ nòng cốt trong việc đánh giá nâng cao hệ thống quản lý chất lượng của Công ty trong thời gian tới. Buổi đánh giá kết hợp giữa lý thuyết và bài tập thực hành với mục tiêu phát triển hệ thống quản lý chất lượng, tạo hài lòng và niềm tin cho khách hàng. Nội dung chính đánh giá nội bộ bao gồm đánh giá toàn bộ chất lượng hệ thống quản lý, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá quá trình sản xuất và đánh giá sản phẩm.

Một vài hình ảnh của buổi đánh gia nội bộ

cncvina-danh-gia-noi-bo-iatf

luc-luong-nong-cot-danh-gia-noi-bo-iatf

 

 

 

 

Góp ý với chúng tôi