Máy ép bi vào vành xe

Chức năng: - Sử dụng để ép bi vào vành xe. - Các ứng dụng lắp ráp bằng ép trong xưởng lắp ráp.

Công nghệ: Sử dụng nguồn thủy lực.

Đặc tính kỹ thuật: - Tải trọng ép được điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn của từng công đoạn ép bằng van điều chỉnh bằng tay. - Hành trình ép được điều chỉnh bằng hệ thống cảm biến tiệm cận. - Thời gian ép được điều chỉnh bằng timer ngoài.

Đặc điểm nổi bật: - Kết cấu máy chắc chắn, hoạt động ổn định. - Sử dụng linh hoạt với các chế độ điều khiển tự động, bằng tay - Cảm biến chống gá lắp ngược sản phẩm.

Đặc tính

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

– Kết cấu máy chắc chắn, hoạt động ổn định.
– Sử dụng linh hoạt với các chế độ điều khiển tự động, bằng tay
– Cảm biến chống gá lắp ngược sản phẩm.

đối tác