Về CNC - VINA
Công ty CNC-VINA được thành lập năm 2007, là một công ty tiên phong trong lĩnh vực chế tạo máy và điều khiển tự động. CNC-VINA đã định hướng phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo máy Việt Nam bằng con người Việt Nam. CNC-VINA phấn đấu tối đa hóa khả năng thiết kế và chế tạo các sản phẩm máy và thiết bị có hàm lượng kỹ thuật và chất xám cao phục vụ cho các nhà máy công nghiệp tại Việt Nam
đối tác