Máy chia đĩa quang học

Ứng dụng của máy chia đĩa quang học

Máy chia đĩa quang học dùng để xếp đĩa quang học từ chồng đĩa ra khay đựng và đồng thời tách lớp giấy phân cách giữa hai đĩa.

Đặc tính kỹ thuật:

– Sau công đoạn mài, đĩa được xếp thành chồng 100 cái, giữa các đĩa có tấm giấy cách. Máy sử dụng khí thổi với thiết kế đầu thổi đặc biệt để thổi bay tấm giấy cách.
– Cơ cấu dịch chuyển 3 trục: trục Y, Trục Z và trục quay sử dụng Robot Cylinder của IAI cấp gắp và cấp đĩa vào khay với độ chính xác.
– Sử dụng HMI điều khiển linh hoạt trong quá trình vận hành.

Đặc điểm nổi bật:

Máy làm việc chính xác, ổn định, tốc độ cao.

Đặc tính
đối tác