Máy ép vòng Ring

Chức năng:
Tự động cấp và ép vòng ring vào ống giảm sóc xe máy.
Đặc tính kỹ thật:
- Công nhân cấp ống giảm sóc tại một vị trí và lấy ra tại một vị trí khác.
- Tại vị trí cấp ring, ring được cấp tự động vào đồ gá.
- Tại vị trí ép: ring đã được cấp trên đồ gá sẽ được ép vào trong ống giảm sóc.
- Hệ thống cảm biến đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành máy.
Đặc điểm nổi bật:
Sử dụng bàn xoay INDEX để định vị góc xoay với độ chính xác 0.008° nên máy hoạt động ổn định.
Đặc tính

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Optimized Construction to support 60 m/min rapid rates.
High acceleration up-to 15 m/sec²
Roller type high precision linear motion guideways.
Directly coupled high speed BT-30 spindle.
Integral work-piece changer (APC) with changing time is 4 sec.
16 tool drum type ATC with tool changing time 1 sec.
Hyd. fixture & Rotary production system available.
90° tilting operating panel to view machining area.
Ergonomic design and aesthetic look.
Efficient chip removal and easy disposal.
Auto & manual coolant.
Centralized & programmable lubrication.

đối tác