Máy ép viền ốp đầu trước

Chức năng máy:
Lắp ráp viền ốp đầu trước xe máy.
Đặc tính kỹ thuật:
- Chi tiết ép được thiết kế đồ gá thích hợp và dùng xilanh điều khiển ép xuống vị trí giới hạn đã được thiết lập.
- Thời gian ép được điều chỉnh bằng bộ đếm thời gian ngoài.
Đặc điểm nổi bật:
Kết cấu máy đơn giản, ổn định.
Ép viền ốp đầu trước xe máy
Đặc tính

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Optimized Construction to support 60 m/min rapid rates.
High acceleration up-to 15 m/sec²
Roller type high precision linear motion guideways.
Directly coupled high speed BT-30 spindle.
Integral work-piece changer (APC) with changing time is 4 sec.
16 tool drum type ATC with tool changing time 1 sec.
Hyd. fixture & Rotary production system available.
90° tilting operating panel to view machining area.
Ergonomic design and aesthetic look.
Efficient chip removal and easy disposal.
Auto & manual coolant.
Centralized & programmable lubrication.

đối tác