Hệ Thống Cấp Phôi Cho Máy Tiện

1. Ứng dụng hệ thống cấp phôi tự động máy tiện:

- Dùng cho việc cấp phôi cho các máy tiện, máy gia công...

- Tự động hóa thay thế cho công nhân phải cấp sản phẩm theo cách thủ công

2. Thông tin kỹ thuật:

- Kích thước: 8087mm (L) x 2374mm (W) x 3400mm (H)

- Cycle time: 13s / pcs

- Điện áp sử dụng: 3 phase, 200V, 50Hz

3. Nguyên lý hoạt động:

- Công nhân đặt sản phẩm vào Băng tải Input

- Cụm Transfer 1 gắp sản phẩm từ Băng tải Input đến vị trí Máy tiện 1 chờ. Đồng thời cụm Transfer 2 gắp sản phẩm từ cụm trung gian vào Máy tiện số 2.

- Khi Máy tiện 1 và Máy tiện 2 tiện xong thì tay gắp trên cụm Transfer 1 xuống gắp sản phẩm đã tiện, sau đó đặt phôi vào. Đồng thời tay gắp trên cụm Transfer 2 cũng xuống gắp sản phẩm từ Máy tiện 2 và đặt phôi mới vào.

- Tay gắp trên cụm Transfer 1 mang sản phẩm đặt vào cụm trung gian. Tay gắp trên cụm Transfer 2 mang sản phẩm đặt vào Jig ở máy Shaving

- Lặp lại chu trình

- CT Hệ thống = CT Máy tiện + 6s tay Transfer cấp phôi

Đặc tính

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Tự động hóa

Máy gia công

Máy tiện

Load & Unload

đối tác