Hệ thống cấp phôi tự động cho máy tiện

Chức năng hệ thống cấp phôi tự động cho máy tiện
Hệ thống cấp phôi tự động cho máy tiện cũng như hệ thống cấp phôi tự động  khác như máy phay, máy lăn ren, máy mài, các máy gia công kim loại tấm... giúp tự động hóa công đoạn cấp phôi và lấy sản phẩm ra từ đó nâng cao năng suất chế tạo cũng như giảm chi phí trong sản xuất loạt lớn.
Trình tự hoạt động hệ thống cấp phôi máy tiện
 • Đầu tiên công nhân đặt sản phẩm vào băng tải Input. Số lượng sản phẩm đặt trên băng tải được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
 • Cụm Transfer 1 gắp sản phẩm từ Băng tải Input đến vị trí Máy tiện 1 chờ. Đồng thời cụm Transfer 2 gắp sản phẩm từ cụm trung gian vào Máy tiện số 2.
 • Khi Máy tiện 1 và Máy tiện 2 tiện xong thì tay gắp trên cụm Transfer 1 xuống gắp sản phẩm đã tiện, sau đó đặt phôi vào. Đồng thời tay gắp trên cụm Transfer 2 cũng xuống gắp sản phẩm từ Máy tiện 2 và đặt phôi mới vào.
 • Tay gắp trên cụm Transfer 1 mang sản phẩm đặt vào cụm trung gian. Tay gắp trên cụm Transfer 2 mang sản phẩm đặt vào Jig ở máy tiện
 • Chu trình được lặp lại cho các sản phẩm tiếp theo
Đặc điểm nổi bật của hệ thống cấp phôi tự động cho máy tiện
 • Ưu điểm của hệ thống cấp phôi tự động là có thể thay thế cho con người, có tác dụng hiệu quả kinh tế trong sản xuất hàng loạt với các chi tiết giống hoặc tương tự nhau
 • Thời gian cấp phôi và lấy sản phẩm của hệ thống rất ngắn, chỉ khoảng 6s giúp tăng năng suất gia công cho máy công cụ
Đặc tính

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

 • Kích thước tham khảo: 8.087mm (L) x 2.374mm (W) x 3.400mm (H)
 • Cycle time: 13s / pcs (bao gồm thời gian gia công)
 • Điện áp sử dụng: 3 phase, 200V, 50Hz
 • Khí cấp vào: 0,4-0,6 bar
đối tác